Danh mục sản phẩm
Dịch vụ

Khách hàng truyền thống
 Tin tức

Đóng góp vào Báo cáo Dự thảo kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

 

(THO) - Ngày 18 – 3, Thường trực UBND tỉnh tổ chức hội nghị đóng góp vào Báo cáo Dự thảo kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại lễ Khởi công Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn và kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ trong nội dung bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ Khởi công Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hành động rà soát, bổ sung, điều chỉnh, nâng cao chất lượng các quy hoạch; các cơ chế, chính sách nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là người dân tái định cư và đồng bào các huyện miền núi phía tây. Đẩy mạnh đào tạo nghề, dạy nghề cho lao động, đáp ứng nhu cầu của thị trường, sự phát triển của tỉnh; đặc biệt là phục vụ cho các dự án lớn, quan trọng trong Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

Kế hoạch trên của UBND tỉnh nhằm cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030; đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 và quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển công nghiệp, trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa ưu tiên phát triển 6 ngành công nghiệp, như: chế biến nông, thủy sản; điện tử; chế tạo máy nông nghiệp; môi trường và tiết kiệm năng lượng; đóng tàu và sửa chữa tàu biển. Phát huy tiềm năng, thế mạnh, đồng thời huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững 6 ngành công nghiệp ưu tiên thành ngành công nghiệp chủ lực, có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy định, cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho sự phát triển của các ngành công nghiệp ưu tiên... Đẩy mạnh công tác vận động, xúc tiến đầu tư để các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào các ngành công nghiệp ưu tiên, nhất là các doanh nghiệp của Nhật Bản.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ Khởi công Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn; bảo đảm cụ thể, rõ ràng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cũng như những nhiệm vụ đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các ngành đang triển khai thực hiện. Chương trình hành động phải bảo đảm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là sau triển khai đầu tư xây dựng Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Tạo thuận lợi thu hút các nguồn vốn đầu tư vào các ngành công nghiệp nói chung và thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các nhà đầu tư Nhật Bản vào các ngành công nghiệp ưu tiên nói riêng. Sở Kế hoạch và Đầu tư cụ thể hóa 6 ngành công nghiệp ưu tiên và bổ sung thêm vào chương trình hành động ngành công nghệ phụ trợ sau lọc hóa dầu. Ngoài ra, chương trình hành động phải bảo đảm xây dựng mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp Nhật Bản với các doanh nghiệp của tỉnh; thúc đẩy đổi mới, chuyển giao công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

 1

 Các tin liên quan  
  Chúc mừng năm mới 2018 (25/12)
  CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (21/11)
  LỊCH NGHỈ 30.4 & 01.5 (27/04)
  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (28/06)
  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (28/07)
 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 Trực VP: 02373.717.696 
 Hotline BGĐ: 0972.958.558 - 0966.686.505 
 Tin tức
Chúc mừng năm mới 2018
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
LỊCH NGHỈ 30.4 & 01.5
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Đóng góp vào Báo cáo Dự thảo kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
Thảo luận, đóng góp ý kiến vào Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 Thông tin hữu ích
 Thông tin website
site stats